Datum:
24 mars
Tid:
13.00 - 15.00
Plats:
Webbinarium på plattformen Zoom

Innehåll

Ett webbsänt seminarium om modeller där skolan, socialtjänsten och hälso- och sjukvården samverkar på skolans arena för att främja barns och ungas psykiska hälsa. Vid seminariet presenteras och diskuteras resultat från ett forskningsprojekt som har studerat implementering och effekter av sådana modeller.

Mer information

Till mer information och anmälan: Elevhälsobaserade modeller - uppstart, nuläge och framtid.

Arrangörer: Sveriges Kommuner och Regioner, Folkhälsomyndigheten och Karolinska institutet.

Målgrupp

Kommunala och regionala aktörer som arbetar med barn och unga psykisk hälsa och andra intresserade.