Hälsoskyddsträffar 2018 - Temperatur inomhus

Lyssna

Under 2018 har Folkhälsomyndigheten deltagit på hälsoskyddsträffar anordnade av länsstyrelser på olika håll i landet för att föreläsa om temperatur inomhus. För att fler ska kunna ta del av informationen filmade vi presentationen vid hälsoskyddsträffen i Hedemora den 4 oktober 2018.

Tillsynsvägledning om temperatur inomhus

Tillsynsvägledning temperatur inomhus, Fredrik Haux, Folkhälsomyndigheten.

Anpassning till ett klimat med högre temperatur

Anpassning till ett klimat med högre temperaturer, Elin Andersson, Folkhälsomyndigheten.