Medverkade gjorde Karin Pettersson, överläkare och sektionschef för graviditet och förlossning på Karolinska Universitetssjukhuset, och Johanna Rubin, barnläkare och vaccinexpert på Folkhälsomyndigheten.