Datum:
12 juni - 13 juni

Folkhälsomyndigheten bjuder in till en nationell konferens för att sprida kunskap och bidra till att utveckla det tobaksförebyggande arbetet med målet att nå ett rökfritt Sverige till år 2025.

Konferensen kommer att belysa nationella och internationella erfarenheter samt utmaningar i det tobaksförebyggande arbetet. Vad görs idag och vad mer behöver göras för att nå målet?

Kom och bli inspirerad till hur du kan jobba med målet om ett rökfritt Sverige.

På konferensen egen webbplats kommer mer information läggas upp allt eftersom. Information om anmälan kommer ut efter nyår.