State of health in the EU – webbinarium

Välkommen till ett webbinarium där rapporten State of Health in the EU presenteras och diskuteras. Bakom rapporten står EU-kommissionen, OECD, European Observatory on Health Systems and Policies.

Datum:
23 januari
Tid:
09.00 - 11.00

Vid seminariet diskuterar representanter från Folkhälsomyndigheten, Region Östergötland, Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillsammans med EU-kommissionen och OECD vad rapportens resultat innebär för den svenska hälsoutvecklingen och för hälso- och sjukvårdsystemet i Sverige.

  • Hur ska de utmaningar och möjligheter som lyfts i rapporten hanteras?
  • Finns det särskilda frågor som vi behöver kraftsamla kring?

Läs mer på Mötesplats Social hållbarhets webbplats

Gå till toppen av sidan