Datum:
10 september
Tid:
13.00 - 16.30
Plats:
Näringslivets Hus, Storgatan 19
Ort:
Stockholm

OBS! Konferensen är nu helt fullbokad!
Om du vill avboka din plats, kontakta Eva Wasserman.

Innehåll

Suicidtalet bland unga i Sverige har länge legat på samma nivå. För att minska självmorden bland unga krävs intensifierade förebyggande insatser från flera aktörer i samhället.

Den 10 september uppmärksammas internationellt och på många håll i Sverige den Suicidpreventiva dagen. Folkhälsomyndigheten, Mind, NASP, SPES samt Suicide Zero anordnar ett seminarium i Stockholm.

Seminariet kommer att lyfta möjligheter och goda exempel för att förebygga självmord bland unga med fokus på samtalen som kan rädda liv.

Målgrupp

Seminariet är öppet för alla, men platserna är begränsade och anmälan krävs.

Kostnad

Deltagandet är kostnadsfritt. Vi bjuder på eftermiddagsfika.

Program

Detaljerat program (PDF, 81 kB)

Arrangörer

Folkhälsomyndigheten, föreningen Mind, Nationellt centrum for suicidforskning och prevention (NASP), Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES) samt organisationen Suicide Zero.
Arrangörer Suicidpreventiva dagen 2018

Anmälan

OBS! Fullbokat!

Kontakt

Frågor om seminariet
Eva Wasserman, Karolinska institutet

Frågor om anmälan
Folkhälsomyndighetens konferenssamordning