Datum:
13 november
Tid:
08.30 - 16.30
Plats:
Malmömässan, Mässgatan 6
Ort:
Malmö

OBS! Anmälningstiden har nu gått ut.

Innehåll

Välkommen till en utbildningsdag om vaccinationer för barn och unga som anordnas av Folkhälsomyndigheten i samarbete med barnhälsovården, elevhälsan och smittskyddsenheten i region Skåne och med Läkemedelsverket.

Programmet i korthet

 • Vacciners effekt och betydelse i det förebyggande hälsoarbetet
 • Så vet vi att vaccin är effektiva och säkra
 • Vaccination mot HPV
 • Mässling; sjukdom, vaccination och skydd, erfarenheter från aktuella utbrott
 • TBE i regionen, vaccination mot TBE
 • Nyheter inom vaccinationsprogrammet
 • Vaccination mot vattkoppor, vaccination till för tidigt födda barn, rotavaccination, SCID-screening, vaccination till gravida, etc
 • Barn som lever med försvårande livsvillkor
 • Hur man kan bemöta oro och tvekan inför vaccination
 • MI (Motivational Interviewing) vid samtal med föräldrar, barn och ungdomar om vaccinationer - med rollspel
 • Guidning och fördjupning till Folkhälsomyndighetens vägledning och rekommendationer om kompletterande vaccinationer

Program (PDF, 108 kB)

Programmet i konferensappen

Vi kommer använda vår konferensapp under dagen. I den hittar du till exempel detaljerat program och deltagarförteckning, och du kommer ha möjlighet att svara på frågor och utvärdera dagen. Information om appen och eventkod för att logga in till utbildningsdagen skickas ut via mejl till alla anmälda.

Målgrupp

Utbildningsdagen riktas främst till vårdgivare som arbetar med vaccinationer till barn och unga enligt vaccinationsprogrammet.

Kostnad

Deltagaravgiften är 900 SEK inkl. moms, per person. Fika och lunch ingår. Dagen faktureras i efterhand. Stäm av fakturaadress med din ekonomiavdelning innan du fyller i din anmälan.

Anmälan

OBS! Anmälningstiden har nu gått ut.
Anmälan senast 23 oktober.

Kontakt

Frågor om programmet
Bernice Aronsson

Praktiska frågor
Kersti Johnson

Frågor om anmälan
Folkhälsomyndighetens konferenssamordning