Uppdaterad 24 juli 2018

2. Genomförande

Ikon som illustrerar del 2, genomförande

Det här blocket handlar om själva köpet inklusive underrättelse till näringsidkaren om att kontrollköp har genomförts.

Lagen säger

Ett kontrollköp får genomföras utan att näringsidkaren underrättas i förväg om kontrollköpet.

 • Kommunen ska snarast efter ett genomfört kontrollköp underrätta näringsidkaren om kontrollköpet.
 • Vad som framkommit genom kontrollköp får inte utgöra grund för beslut om administrativa sanktioner.

Föreskrifter (5§)

Lämnande av korrekta uppgifter vid kontrollköpet

Kontrollköpet ska genomföras utan att kontrollköparen lämnar felaktiga eller vilseledande uppgifter eller utövar andra påtryckningar för att få köpa folköl och tobaksvaror.

Allmänna råd till lagen

Kontrollköparen bör inte visa legitimation

Vid kontrollköp testas om det går att köpa folköl och tobaksvaror utan att visa legitimation. Kommunen kontrollerar att den som lämnar ut varan förvissar sig om att kunden har fyllt 18 år. Vid kontrollköpet bör inte kontrollköparen visa legitimation eftersom ett kontrollköp testar om säljaren förvissar sig om kontrollköparens ålder genom att begära legitimation och om legitimation inte kan visas, att säljaren nekar försäljning av folköl eller tobaksvaror.

Underrättelse om genomfört kontrollköp

Enligt alkohollagen och tobakslagen ska kommunen snarast efter ett genomfört kontrollköp underrätta näringsidkaren om kontrollköpet. Det minskar det dolda inslaget i metoden.

Underrättelsen bör innehålla följande information:

 • var och när kontrollköpet ägde rum
 • i vilken kassa
 • resultatet av kontrollköpet
 • kontaktuppgifter till ansvarig på kommunen.

Dokumentation

Dokumentation kring kontrollköp bör innehålla följande uppgifter:

 • datum och tidpunkt för kontrollköpet
 • försäljningsställe
 • i vilken kassa kontrollköpet ägde rum
 • kön och ungefärlig ålder på personen i kassan, samt namn om det gått att utläsa exempelvis av en namnbricka
 • vilka varor som kontrollköpet avsåg
 • om kontrollköparen blev tillfrågad om sin ålder
 • om kontrollköparen blev ombedd att visa legitimation
 • om kontrollköparen fick eller inte fick köpa folköl eller tobaksvaror
 • en notering om att kommunen underrättat näringsidkaren om kontrollköpet
 • en notering om dialogens innehåll.

Hantering av inköpt folköl och tobaksvaror

 • Kommunen bör fastställa rutiner för hantering av inköpt folköl och tobaksvaror.
 • Av rutinen bör framgå hur kontrollköparen överlämnar inköpta varor till kommunen. Det bör även framgå hur kommunen tar hand om varorna, till exempel genom att förstöra varorna.
 • Vid eventuellt återlämnande av folköl eller tobaksvaror bör kommunen ta hänsyn till att näringsidkaren är i en utsatt situation genom att inte ha sett till att legitimationskontroll genomförts. Näringsidkaren kan därmed känna sig tvingad att köpa tillbaka varan av kommunen. Utgångspunkten är att ett kontrollköp som medfört försäljning av varor innebär att ett rättsligt bindande köp är genomfört och avslutat.

Stödmaterial