Översikt av de begrepp som används för att beskriva alkoholkonsumtionen i befolkningen

 • Totalkonsumtion

  Totalkonsumtion av alkohol visar den totala mängden alkohol som i genomsnitt har anskaffats per person och år. Anskaffning beräknas genom registrerad och oregistrerad försäljning.
  Registrerad försäljning inkluderar:

  • Systembolaget
  • Restauranger
  • Livsmedelsbutiker

  Oregistrerad försäljning inkluderar:

  • Resandeinförsel
  • Smugglad alkohol
  • Hemtillverkning
  • Köp via internet

ANDT-statistik

andtuppfoljning.se kan du söka fram data om utvecklingen inom ANDT och få stöd i ditt uppfölj­nings­­arbete.

Länsrapporten beskriver kommunernas och länsstyrel­sernas arbete med tillsyn enligt alkohollagen och tobaks­lagen, samt övrigt ANDT-förebyggande arbete.

Nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor är en nationell undersökning om hälsa, levnads­vanor och livsvillkor.

Gå till toppen av sidan