Översikt av de begrepp som används för att beskriva alkoholkonsumtionen i befolkningen

  • Riskkonsumtion

    I den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor (HLV) mäter Folkhälsomyndigheten riskkonsumtion av alkohol i befolkningen 16–84 år med hjälp av screeninginstrumentet AUDIT-C. Frågorna refererar till konsumtionen de senaste 12 månaderna. Gränsvärdet för riskkonsumtion är totalt fem poäng för kvinnor och sex poäng för män.

    I Monitormätningarna mäter Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) riskkonsumtion av alkohol i befolkningen 17–84 år genom en kombination av två olika variabler. Gränsvärdet för riskkonsumtion definieras som i genomsnitt minst 9 standardglas (kvinnor) respektive 14 standardglas (män) i veckan, eller minst ett dryckestillfälle med intensivkonsumtion per månad. Frågorna refererar till konsumtionen de senaste 30 dagarna.

    Uppdaterad: 2019-07-09 15:07

ANDT-statistik

andtuppfoljning.se kan du söka fram data om utvecklingen inom ANDT och få stöd i ditt uppfölj­nings­­arbete.

Länsrapporten beskriver kommunernas och länsstyrel­sernas arbete med tillsyn enligt alkohollagen och tobaks­lagen, samt övrigt ANDT-förebyggande arbete.

Nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor är en nationell undersökning om hälsa, levnads­vanor och livsvillkor.

Gå till toppen av sidan