Översikt av de begrepp som används för att beskriva alkoholkonsumtionen i befolkningen

  • Intensivkonsumtion

    Intensivkonsumtion anger konsumtion av en större mängd alkohol vid ett och samma tillfälle. I HLV definieras intensivkonsumtion som att en gång per månad eller oftare ha druckit sex standardglas (72 gram alkohol) eller mer vid ett och samma tillfälle under de senaste 12 månaderna.

    I Monitormätningen och i drogvaneundersökningen bland skolelever definierar CAN intensivkonsumtion som att ha druckit minst en flaska vin, eller motsvarande mängd ren alkohol av andra drycker, minst en gång under de senaste 30 dagarna (Monitormätningen) respektive minst en gång per månad under de senaste 12 månaderna (Skolelevers drogvanor).

ANDT-statistik

andtuppfoljning.se kan du söka fram data om utvecklingen inom ANDT och få stöd i ditt uppfölj­nings­­arbete.

Länsrapporten beskriver kommunernas och länsstyrel­sernas arbete med tillsyn enligt alkohollagen och tobaks­lagen, samt övrigt ANDT-förebyggande arbete.

Nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor är en nationell undersökning om hälsa, levnads­vanor och livsvillkor.

Gå till toppen av sidan