Införsel av alkoholdrycker

Införsel av alkoholdrycker är reglerad i 4 kap. 4 § alkohollagen (2010:1622). Spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker får föras in i landet endast av partihandlare samt av Systembolaget.

Privatpersoner får föra in spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker under vissa villkor. Privatpersoner som har fyllt 20 år får föra in alkoholdrycker till Sverige för privat konsumtion genom yrkesmässig befordran eller annan oberoende mellanhand om införseln sker från ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och dryckerna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk.

Det finns ett förslag om nya regler om distanshandel med alkoholdrycker, Ds 2016:33 Reglering av distanshandel med alkoholdrycker. Enligt förslaget ska det införas ett krav på att köparen ska anlita den transportör som för in alkoholdryckerna till Sverige. Förslaget är ännu inte genomfört.

Alkoholglass

Information om alkoholglass finns på sidan Frågor och svar om alkoholglass.