Alkoholdrycksliknande preparat

Alkoholdrycksliknande preparat blir ett nytt begrepp i alkohollagen som kommer att reglera alkoglass från och med den 1 juli 2019.

Alkoglass och liknande produkter ska regleras som alkoholdrycker

Riksdagen har fattat beslut om en ändring i bl.a. alkohollagen och kommer att införa termen "alkoholdrycksliknande preparat". Alkoglass och andra produkter som går att jämföra med alkoholdrycker ska så långt det är möjligt regleras på samma sätt som alkoholdrycker. Reglerna ska exempelvis gälla vid försäljning, marknadsföring och servering av produkterna. Folkhälsomyndigheten arbetar nu med att uppdatera webbsidorna om alkoholtillsyn och tillsynsvägledning för att informera om dessa förändringar. Ändringen i alkohollagen träder i kraft den 1 juli 2019.

Proposition 2018/19:59, Reglering av alkoglass m. fl. produkter

Lag (2019:345) om ändring i alkohollagen

Tillsyns- och marknadskontrollplan

Årlig plan för den tillsyn och marknadskontroll som vi avser att genomföra under året.

Tillsyns-och marknadskontrollplan 2019

Kontakt

E-post till Alkoholtillsyn
Svar på frågor om till­verkning av alkohol och alkohol­drycker, handel med teknisk sprit och alkohol­haltiga preparat, serverings­frågor och kunskaps­provet i alkohol­lagen.