Informationsspridning

Arbetet med Ansvarsfull alkoholservering engagerar många i kommunen. Det är viktigt att informera om verksamheten genom media. Initiativet tas med fördel av både polis, kommun och krögare.

Var aktiv och ta initiativ!

Mycket som samverkansparterna gör rutinmässigt i sin dagliga verksamhet kan ha oväntat nyhetsvärde. Det är viktigt att vara aktiv för att nå ut i media. Stor medial uppmärksamhet i en fråga kan få betydelse för den politiska dagordningen.

Att använda lokalpressen är ett effektivt sätt att sprida information. Andra sätt kan vara att ge ut nyhetsbrev och att sprida metodens framgångar via kommunens hemsida.

Vad är en nyhet?

Det finns mycket i det förebyggande arbetet som är av nyhetsvärde, för att lista några kan nämnas:

  • Resultatet av kartläggningen kan ha speciellt nyhetsvärde och ger möjligheter att ta tillfället i akt att tala om vilka insatser som planeras.
  • Utbildningsinsatserna i Ansvarsfull alkoholservering ger ofta en positiv medieuppmärksamhet.

Ibland kan det vara till hjälp att göra en medieplan där säsongens/årets nyheter inventeras. En sådan plan kan underlätta vad som ska kommuniceras till media och när. Noggranna förberedelser underlättar för att lyckas nå ut med det planerade budskapet.

Kontakt

E-post till Alkoholtillsyn
Svar på frågor om till­verkning av alkohol och alkohol­drycker, handel med teknisk sprit och alkohol­haltiga preparat, serverings­frågor och kunskaps­provet i alkohol­lagen.

Gå till toppen av sidan