Krogtillsyn

Krogtillsyn, alltså kontroller av alkoholserveringen, behövs för att metoden ska fungera.

Vid en effektiv krogtillsyn är det viktigt att kommun och polis har en samsyn kring berusningsgrader och ordningsläge. När det finns en likvärdig bild av dessa gränser och beteenden underlättas möjligheten att göra tydliga och målande beskrivningar i tillsynsdokumentationen.

En god dokumentation underlättar vid en eventuell sanktionsåtgärd och är nödvändig om det blir framtida domstolsprövningar.

Som ett konkret stöd i detta arbete har en handbok i tillsyn för kommun och polis tagits fram. När myndigheterna samarbetar och genomför krogtillsyn tillsammans kan den bli än mer effektiv.

I handbokens bilagor 1-4 finns checklistor och tillsynsprotokoll som stöd för kommunernas krogtillsyn.

Handboken i tillsyn – finns att ladda ned eller beställa för kommun och polis

Kontakt

E-post till Alkoholtillsyn
Svar på frågor om till­verkning av alkohol och alkohol­drycker, handel med teknisk sprit och alkohol­haltiga preparat, serverings­frågor och kunskaps­provet i alkohol­lagen.

Gå till toppen av sidan