Policy

Krögaren bör tillsammans med sin personal utarbeta skriftliga regler, en alkoholpolicy, för att få långvarigt goda effekter av den nya kunskapen som de fått av bland annat utbildningen.

Vad är en policy?

En policy är regler. En tydlig, enkel och praktiskt användbar policy har två delar; dels regler för restaurangpersonalens eget förhållningssätt till alkohol, dels regler för servering av alkohol. Alla som arbetar eller kommer att arbeta på restaurangen ska känna till och lätt kunna ta till sig innehållet och arbeta efter policyn.

Varför är det bra med en policy?

Restaurangen bör sträva efter ett arbetssätt som ger ordning och nykterhet och att personalen känner sig trygga i sin roll. Finns det en policy om vad som gäller kan det arbetssättet behållas även när personal byts ut, och den nya personalen kan lätt se vilka förhållningsregler som gäller på arbetsplatsen.

Krogpersonalen får en bättre arbetsmiljö

Det tillstånd krogen fått för att servera alkohol innebär ett ansvar och ett förtroende. För att behålla tillståndet krävs bland annat att ordning och nykterhet råder på restaurangen. En tydlig och levande alkohol- och drogpolicy är ett verktyg som krögaren därför bör använda sig av.

Kontakt

E-post till Alkoholtillsyn
Svar på frågor om till­verkning av alkohol och alkohol­drycker, handel med teknisk sprit och alkohol­haltiga preparat, serverings­frågor och kunskaps­provet i alkohol­lagen.

Gå till toppen av sidan