När metoden arbetades fram i mitten av 1990-talet i Stockholms innerstad inleddes ett referensgruppsarbete där både tillsynsmyndigheterna (kommun och polis) och restaurangbranschen fanns representerad. Den konstellationen av samverkans- eller referensgrupp är den vanligaste samverkansformen i kommuner som arbetar med metoden i dag.

Referensgruppen ska utgöras av personer från:

  • kommunens tillståndsenhet
  • den lokala polismyndigheten
  • restaurangbranschen

Dessutom kan andra aktörer som alkohol- och drogsamordnare, landsting, restaurangfack m.fl. ingå.

Skapa ett kreativt arbetsklimat

Huvudansvarig i referensgruppen är sammankallande och ansvarar för att gruppens möten äger rum med en viss regelbundenhet och fylls med intressanta ämnen. Förtroende, samarbete, respekt och ”vi-känsla” är viktiga nyckelord i gruppens arbete. Skapa enkla och tydliga rutiner för att kontrollera om arbetet ger effekt.

Det är viktigt att få en fungerande grupp som kan arbeta mot ett gemensamt tydligt mål!