Samverkan

Samverkan genomsyrar arbetet med metoden. Samverkan kan se olika ut i olika kommuner beroende på till exempel befolkningsstorlek och antal krogar.

När metoden arbetades fram i mitten av 1990-talet i Stockholms innerstad inleddes ett referensgruppsarbete där både tillsynsmyndigheterna (kommun och polis) och restaurangbranschen fanns representerad. Den konstellationen av samverkans- eller referensgrupp är den vanligaste samverkansformen i kommuner som arbetar med metoden i dag.

Referensgruppen ska utgöras av personer från:

  • kommunens tillståndsenhet
  • den lokala polismyndigheten
  • restaurangbranschen

Dessutom kan andra aktörer som alkohol- och drogsamordnare, landsting, restaurangfack m.fl. ingå.

Skapa ett kreativt arbetsklimat

Huvudansvarig i referensgruppen är sammankallande och ansvarar för att gruppens möten äger rum med en viss regelbundenhet och fylls med intressanta ämnen. Förtroende, samarbete, respekt och ”vi-känsla” är viktiga nyckelord i gruppens arbete. Skapa enkla och tydliga rutiner för att kontrollera om arbetet ger effekt.

Det är viktigt att få en fungerande grupp som kan arbeta mot ett gemensamt tydligt mål!

Kontakt

E-post till Alkoholtillsyn
Svar på frågor om till­verkning av alkohol och alkohol­drycker, handel med teknisk sprit och alkohol­haltiga preparat, serverings­frågor och kunskaps­provet i alkohol­lagen.

Gå till toppen av sidan