Uppföljning och utvärdering

Efter att ha arbetat en tid med metoden är det dags att utvärdera och följa upp arbetet: Har det krogrelaterade våldet minskat? Har krogpersonalen fått en bättre arbetsmiljö? Tänker vi mer på vilka vi serverar alkohol?

För att arbetet ska bli långsiktigt ska metoden ingå i kommunens och övriga inblandades reguljära verksamhet. På så sätt går det viktiga samarbetet mellan krog, polis och kommun inte förlorat.

För att se vilka resultat metoden ger är det viktigt att kontinuerligt utvärdera de olika insatserna och lära av sina erfarenheter. Återkopplingen är viktig, inte minst för de restauranger som engagerar sig för att införa en ansvarsfull alkoholservering. Ett inslag i uppföljningen är att följa polisens brottsstatistik, särskilt utvecklingen av våldsbrott och alkoholrelaterad brottslighet.

En viktig erfarenhet är att det tar tid att utveckla nya arbetsformer i redan etablerade verksamheter. Det alkoholförebyggande arbetet behöver bedrivas långsiktigt för att få effekt. Genom att permanenta verksamheterna ökar möjligheterna för långtidseffekter. Ansvarsfull alkoholservering ska alltid bedrivas som ett strategiskt utvecklingsarbete.

Kontakt

E-post till Alkoholtillsyn
Svar på frågor om till­verkning av alkohol och alkohol­drycker, handel med teknisk sprit och alkohol­haltiga preparat, serverings­frågor och kunskaps­provet i alkohol­lagen.

Gå till toppen av sidan