Utbildningen i Ansvarsfull alkoholservering syftar till att stärka personalen i sin roll och ge dem verktyg i att kunna upptäcka och hantera risksituationer som kan uppstå och därmed minska våld och skador relaterade till alkoholkonsumtion på restauranger.

En trevligare restaurangmiljö är även en attraktivare arbetsplats. Utbildningen pågår under två dagar och innehåller både praktiska och teoretiska övningar och är mycket uppskattade över hela landet.

Ansvarsfull alkoholservering. Ett utbildningsmaterial

Ansvarsfull alkoholservering. Studentpubarnas utbildningsmaterial

För mer information om utbildningen kontakta din kommun eller länsstyrelse.