Utbildning

Utbildningen inom Ansvarsfull alkoholservering riktar sig i första hand till serveringspersonal men även till exempelvis krögare, ordningsvakter och entrévärdar.

Utbildningen i Ansvarsfull alkoholservering syftar till att stärka personalen i sin roll och ge dem verktyg i att kunna upptäcka och hantera risksituationer som kan uppstå och därmed minska våld och skador relaterade till alkoholkonsumtion på restauranger.

En trevligare restaurangmiljö är även en attraktivare arbetsplats. Utbildningen pågår under två dagar och innehåller både praktiska och teoretiska övningar och är mycket uppskattade över hela landet.

Ansvarsfull alkoholservering. Ett utbildningsmaterial

Ansvarsfull alkoholservering. Studentpubarnas utbildningsmaterial

För mer information om utbildningen kontakta din kommun eller länsstyrelse.

Tillsyns- och marknadskontrollplan

Årlig plan för den tillsyn och marknadskontroll som vi avser att genomföra under året.

Tillsyns-och marknadskontrollplan 2019

Kontakt

E-post till Alkoholtillsyn
Svar på frågor om till­verkning av alkohol och alkohol­drycker, handel med teknisk sprit och alkohol­haltiga preparat, serverings­frågor och kunskaps­provet i alkohol­lagen.

Gå till toppen av sidan