Programmet kan exempelvis ange vem som är serveringsansvarig, vilka serveringstider man har och vad alkoholdryckerna kostar. Vidare kan det i programmet också stå hur personalen ska inhämta information om alkohollagens bestämmelser, hur åldersgränsen ska kontrolleras och hur man kan hantera situationer med oordning och onykterhet. Ett egenkontrollprogram ska alltså stödja kontrollen men bör även fungera som ett viktigt underlag för kommunen vid tillsyn.

Några goda råd och viktiga frågor

 • Egenkontrollen bör ske kontinuerligt.
 • Programmet för egenkontroll bör vara uppdaterat och aktuellt.
 • Hur dokumenteras egenkontrollen?
 • Hur bokförs inköp och försäljning?
 • När och hur utbildas personalen och vilken information ingår i utbildningen?
 • Hur dokumenteras utbildningstillfällena?
 • Hur informeras de boende och deras besökare om till exempel åldersgränser?
 • Hur genomförs ålderskontrollen?
 • Får personal under 18 år särskilt stöd i arbetet med servering?
 • Vilka interna åtgärder finns om serveringsrutinerna inte följs?
 • Hur hanterar personalen en situation där den boende vill dricka alkohol trots att läkaren avråder från det?
 • Hur avgör personalen vad som räknas som den boendes personkrets? Det vill säga att endast den boende och dennes besökare serveras – inte allmänheten.

Exempel och mallförslag för dokumentation

Förslag på utformning av egenkontrollprogram (Word-dokument, 86 kB)
Förslag på avvikelsedokumentation (Word-dokument, 68 kB)
Förslag på Checklista för information till personalen (Word-dokument, 78 kB)

Förslag på utformning av egenkontrollprogram (PDF, 52 kB)
Förslag på avvikelsedokumentation (PDF, 34 kB)
Förslag på Checklista för information till personalen (PDF, 38 kB)

Beställ broschyr om regler och rutiner kring servering av alkohol

I broschyren Alkoholservering på särskilda boenden kan du läsa mer om vilka regler som gäller för servering och förslag på rutiner för serveringen. Beställ eller ladda ned den där.