Är alkoholglass ett alkoholhaltigt preparat eller en alkoholdryck?

Folkhälsomyndigheten har gjort bedömningen att alkoholglass kan definieras som ett alkoholhaltigt preparat i enlighet med 1 kap. 10 § alkohollagen.