Hur går tillsynen över alkoholhaltiga preparat till?

Folkhälsomyndigheten utövar tillsyn över tillämpningen av bestämmelserna i alkohollagen om alkoholhaltiga preparat. Den som säljer sådana preparat ska anmäla det till Folkhälsomyndigheten, som har möjlighet att reglera handeln genom föreskrifter, se mer under punkt 8.