Hur har ni gjort bedömningen att alkoholglass är ett alkoholhaltigt preparat?

Vår bedömning av alkoholglass utgår från att produkten är djupfryst och gjord för att ätas och därför inte kan ses som en dryck. Alkohollagen behöver enligt vår bedömning ses över om bestämmelserna gällande servering av alkoholdrycker även ska omfatta frusen alkohol i form av glass.