Hur ska bestämmelsen i alkohollagen om försäljning i berusningssyfte tolkas?

Alkoholhaltiga preparat får inte säljas eller lämnas ut om det finns särskild anledning att anta att varan är avsedd att användas i berusningssyfte. Det är den som säljer eller lämnar ut produkten som är ansvarig för att det inte sker. Den som säljer alkoholhaltiga preparat till en konsument behöver alltså ta ställning till om det finns särskild anledning att anta att varan är avsedd att användas i berusningssyfte.

Att en produkt innehåller alkohol innebär inte per definition att den säljs i berusningssyfte. Och det faktum att produkter på något sätt kan användas i berusningssyfte har inte heller någon betydelse för om den ska klassificeras som en dryck eller ett preparat enligt frågeställningarna ovan.