När bedömer ni en produkt som alkoholhaltigt preparat eller en alkoholdryck?

Vi kan göra en bedömning när vi får kännedom om nya produkter, t.ex. efter anmälan om försäljning från ett företag eller vid underrättelser från andra kommunala eller statliga myndigheter.