Vad är en alkoholdryck och vad är ett alkoholhaltigt preparat?

Definitionen av alkoholdryck i alkohollagens 1 kap. 5 § är en dryck med en alkoholhalt som överstiger 2,25 vol. %. Definitionen av alkoholhaltigt preparat är en vara som färdigställts för slutlig användning, som innehåller mer än 2,25 vol. % alkohol och inte är en alkoholdryck, teknisk sprit eller ett läkemedel som omfattas av läkemedelslagen.