Vad händer nu? Alkoholglass och statens utredning om vissa alkohol- och marknadsföringsfrågor

Hösten 2016 gav regeringen i uppdrag till en särskild utredare att bland annat analysera om alkoholglass och liknande produkter bör regleras i lag. Utredningen resulterade i ett delbetänkande och slutbetänkande. Lagrådsremissen publicerades den 2 juli 2018.

Folkhälsomyndigheten har lämnat ett remissvar på båda betänkandena.