Var får man sälja alkoholglass och var säljs den idag?

Handeln med alkoholhaltiga preparat är enligt huvudregeln fri, men begränsas på olika sätt genom reglering i alkohollagen och av Folkhälsomyndighetens föreskrifter om alkoholhaltiga preparat. Om de krav som finns i lag och föreskrifter är uppfyllda så finns det inga hinder att sälja alkoholglass i detaljhandeln.

I dagsläget känner vi till en alkoholhaltig isglass som säljs på restauranger och i ett antal i matbutiker.