Lagbestämmelserna om kontrollköp ger kommunerna möjlighet att genomföra kontrollköp av folköl, tobak och receptfria läkemedel i syfte att kontrollera att den som lämnar ut dessa varor förvissar sig om att mottagaren har uppnått den ålder som lagen föreskriver, det vill säga 18 år.

För mer information om kontrollköp av receptfria läkemedel kontakta Läkemedelsverket.

Läs mer om metoden (se kontrollköpsguiden nedan), lagar, föreskrifter och allmänna råd (se författningar nedan) och informations- och stödmaterial.

Kontrollköpsguiden

KöpguidenKontrollköpsguiden är ett stöd för dig som ska arbeta med metoden. Här hittar du information som steg för steg guidar dig genom metodens alla delar.

Guiden är tänkt som ett stöd för kommuner när de arbetar med kontrollköp av folköl och tobak. Den består av fyra block: Planering, Genomförande, Dialog och Uppföljning.

Författningar

Här hittar du länkar till de författningar som reglerar metoden kontrollköp.

Alkohollagen (2010:1622) 9 kap. 15 a-b §§

Alkoholförordningen 4 § p. 9 (2010:1636)

Tobakslagen (1993:581) 22 a-b §§

Tobaksförordningen 2 § p. 4 (2001:312)

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om kontrollköp, FoHMFS 2015:1

Förarbeten

Regeringens proposition 2013/14:56 om kontrollköp