Kontrollköp – folköl, tobak, receptfria läkemedel och elektroniska cigaretter

Bestämmelser om kontrollköp finns i alkohollagen (2010:1622), tobakslagen (1993:581) och lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. Sedan den 1 juli 2017 finns också rätt för kommuner att utföra kontrollköp av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (lagen 2017:425 om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare).

Underliggande innehåll:

Lagbestämmelserna om kontrollköp ger kommunerna möjlighet att genomföra kontrollköp av folköl, tobak, receptfria läkemedel och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i syfte att kontrollera att den som lämnar ut dessa varor förvissar sig om att mottagaren har uppnått den ålder som lagen föreskriver, det vill säga 18 år.

För mer information om kontrollköp av receptfria läkemedel kontakta Läkemedelsverket.

Läs mer längre ner på sidan om metoden, lagar, föreskrifter och allmänna råd och informations- och stödmaterial.

Kontrollköpsguiden

KöpguidenKontrollköpsguiden är ett stöd för dig som ska arbeta med metoden. Här hittar du information som steg för steg guidar dig genom metodens alla delar.

Guiden är tänkt som ett stöd för kommuner när de arbetar med kontrollköp av folköl, tobak och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Den består av fyra block: Planering, Genomförande, Dialog och Uppföljning

Författningar

Här hittar du länkar till de författningar som reglerar metoden kontrollköp.

Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 37 §

Förordning (2017:429) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 29 §

Alkohollagen (2010:1622) 9 kap. 15 a-b §§

Alkoholförordningen 4 § p. 9 (2010:1636)

Tobakslagen (1993:581) 22 a-b §§

Tobaksförordningen 2 § p. 4 (2016:354)

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om kontrollköp, FoHMFS 2015:1

Förarbeten

Regeringens proposition 2013/14:56 om kontrollköp

Regeringens proposition 2016/17:132 om genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter

Kontakt

E-post till Kontrollköp
Svarar på frågor om kontrollköp.

Dela med e-post

Gå till toppen av sidan