Den information som nu finns tillgänglig avser perioden januari 2011– oktober 2017. Under denna period har 19 945 personer påbörjat sina kunskapsprov. Det är 18 575 personer som nu är färdiga, det vill säga de har blivit godkända vid något av de tre försöken man har, alternativt blivit underkända efter tre försök.

I den här gruppen på 18 575 personer är 17 503 (94 %) godkända och 1 259 personer (7 %) underkända om man tittar på hela perioden sen januari 2011. I diagrammen visas resultatet istället per månad.

Av alla de 19 945 personer som påbörjat provet klarade 10 414 (52 %) provet på första försöket, om man tittar på hela perioden sen januari 2011. Det är 1 370 personer som inte är färdiga, det betyder att de har ett eller två försök kvar att skriva kunskapsprovet.

Resultat slutförda kunskapsprov

Januari 2011– oktober 2017