Den information som nu finns tillgänglig avser perioden januari 2011–december 2017. Under denna period har 20 295 personer påbörjat sina kunskapsprov. Det är 18 904 personer som nu är färdiga, det vill säga de har blivit godkända vid något av de tre försöken man har, alternativt blivit underkända efter tre försök.

I den här gruppen på 18 904 personer är 17 829 (94 %) godkända och 1 269 personer (7 %) underkända om man tittar på hela perioden sen januari 2011. I diagrammen visas resultatet istället per månad.

Av alla de 20 295 personer som påbörjat provet klarade 10 633 (52 %) provet på första försöket, om man tittar på hela perioden sen januari 2011. Det är 1 391 personer som inte är färdiga, det betyder att de har ett eller två försök kvar att skriva kunskapsprovet.

Resultat slutförda kunskapsprov

Figur som grafiskt beskriver andel godkända kunskapsprov per månad sedan januari 2012