Serveringsärenden

Domar 2012 med referat (PDF, 271 kB)

Domar 2011 med referat (PDF, 364 kB)

Domar 2010 med referat (PDF, 578 kB)

Domar 2009 med referat (PDF, 150 kB)

Domar 2008 med referat (PDF, 214 kB)

Domar 2007 med referat (PDF, 217 kB)

Domar 2006 med referat (PDF, 257 kB)

Domar 2005 med referat (PDF, 237 kB)

Domar 2004 med referat (PDF, 36 kB)

Domar 2003 med kommentarer (PDF, 287 kB)

Domar 2002 med kommentarer (PDF, 210 kB)

Domar 2001 (PDF, 270 kB)

Högsta förvaltningsdomstolen

Mål 3251-09 (PDF, 55 kB)

Mål 2083-2084 inklusive Statens folkhälsoinstituts yttrande (PDF, 229 kB)

Missförhållanden på ett av tillståndshavarens serveringsställen (PDF, 40 kB)

Lämplighetsprövning av juridisk person vid bulvanförhållande (PDF, 45 kB)

Hur rättspraxis och prejudikat kommer till (PDF, 26 kB)

Förvaltningsdomstolens prövningskedja (PDF, 22 kB)