Från och med den 1 januari 2011 räknas även rening av sprit som tillverkning vilket innebär att det även för denna typ av verksamhet krävs godkännande från Skatteverket.

För frågor om vad som krävs för att godkännas som upplagshavare eller skattebefriad förbrukare vänligen kontakta Skatteverket

Alkohollagen
Alkoholförordningen

Medgivande för innehav av destillationsutrustning

Destillationsutrustning eller delar till sådan apparat får endast tillverkas för, överlåtas till eller innehas av den som har rätt att tillverka sprit. Det krävs ett medgivande att inneha destillationsutrustning för den som inte har denna rätt att tillverka. Folkhälsomyndigheten är den myndighet som utfärdar dessa medgivanden. Ansökan om sådant medgivande skickas till myndigheten antingen via e-post eller vanligt brev. Det som ska bifogas sådan ansökan är:

  • Kopia på ansökan om godkännande som upplagshavare eller skattebefriad förbrukare som skickats till Skatteverket.
  • Fullständiga företagsuppgifter inkl. registreringsbevis från Bolagsverket
  • Beskrivning av den tänkta verksamheten inkl. planerad finansiering.
  • Beskrivning av den utrustning som ansökan avser samt uppgift om varifrån beställningen har tänkt göras
  • Beskrivning av befintlig/planerad tillverkningslokal, inklusive ritning.
  • Beskrivning av befintliga/planerade säkerhetsanordningar.

Inköpstillstånden avskaffade

För inköp av spritdrycker, vin eller starköl direkt från partihandlare för användning i teknisk, industriell, medicinsk, vetenskaplig eller liknande verksamhet krävs godkännande som upplagshavare eller skattebefriad förbrukare från Skatteverket.