Partihandel med sprit och alkoholdrycker

För partihandel med alkoholdrycker krävs att du har ett godkännande som upplagshavare eller som registrerad varumottagare för sådana varor.

Du måste vara godkänd som upplagshavare eller varumottagare

Du som partihandlare måste vara godkänd som upplagshavare eller som registrerad varumottagare, för att få bedriva partihandel med spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker. Det är Skatteverket som beslutar om ett sådant godkännande, och du får endast bedriva partihandel med de drycker som godkännandet omfattar.

Till dessa får du sälja sprit och alkoholdrycker

Som partihandlare får du sälja sprit och alkoholdrycker till

  • Systembolaget
  • andra partihandlare som har rätt att handla med motsvarande varor
  • den som har serveringstillstånd
  • den som har godkänts som skattebefriad förbrukare. En skattebefriad förbrukare är någon som har fått ett godkännande från Skatteverket att ta emot alkohol utan alkoholskatt från en upplagshavare för att använda till exempelvis framställning av läkemedel.

Du är även skyldig att förvissa dig om att dina köpare har rätt att köpa in dessa varor eller sälja varorna vidare.

Det är endast du som partihandlare som får förpacka om och buteljera alkoholdrycker. Du får även föra ut, exportera, föra in och importera de varor som omfattas av det godkännande du har fått från Skatteverket.

Vi för statistik över försäljning och tillverkning

Vi på Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att föra statistik över bland annat försäljning, tillverkning, import och export av alkoholdrycker. Därför behöver du som är eller har varit godkänd som upplagshavare eller registrerad varumottagare rapportera in dessa uppgifter till oss. Mer information om rapporteringsskyldighet hittar du på vår sida om skyldighet att rapportera.

De bestämmelser som den här informationen bygger på

9 §, 12 § och 31 e § lagen (1994:1564) om alkoholskatt
4 kap. 2–4 §§ alkohollagen (2010:1622)

Du har alltid en skyldighet att känna till vad som gäller enligt lag. Informationen på den här webbsidan är enbart tänkt att fungera som en hjälp för dig, och ersätter inte det som står i lagen. Informationen kan alltså inte användas för att binda Folkhälsomyndigheten juridiskt.

Gå till toppen av sidan