Den särskilda tillståndsplikten avskaffades och rätten att tillverka dessa produkttyper har istället kopplats till bestämmelser om upplagshavare och skattebefriade förbrukare i lagen (1994:1564) om alkoholskatt. Skatteverket är den myndighet som beslutar om godkännande av upplagshavare och skattebefriade förbrukare.

Folkhälsomyndigheten har fortfarande tillsynsansvar över de som tillverkar sprit och alkoholdrycker.

Förteckning över de företag som var innehavare av tillverknings- och inköpstillstånd den 31 december 2010 kan beställas via e-post.