Referenser under Skadeverkningar

Anders Hjern, Arzu Arat & Bo Vinnerljung Att växa upp med föräldrar som har missbruksproblem eller psykisk sjukdom – hur ser livet ut i ung vuxen ålder?
Rapport 4 från projektet ”Barn som anhöriga” från CHESS, Stockholms universitet/Karolinska Institutet i samarbete med Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet. Nka Barn som anhöriga Rapport nr 2014:4.

Lim, S.S., Vos, T., Flaxman, A.D., et al. The burden of disease and injury attributable to 67 risk factors and risk factor clusters in 21 regions 1990-2010: A systematic analysis.
Lancet. 2012;380, 2224-2260.

Parry, C. D., J. Patra, et al. Alcohol consumption and non-communicable diseases: epidemiology and policy implications
Addiction. 2011;106(10): 1718-1724.

Rehm, J., Mathers, C., Popova, S., Thavorncharoensap, M., Teerawattananon, Y., Patra, J. Global burden of disease and injury and economic cost attributable to alcohol use and alcohol-use disorders
Lancet. 2009;373: 2223-2233.

World Health Organization. Global Strategy to reduce the harmful use of alcohol
Geneva; 2010.

World Health Organization. Alcohol fact sheet Geneva; 2015.

Referenser under Medicinska och sociala skador

Alkohol och barn. Kunskapsöversikt 2014:1. Systembolaget

Alkohol och våld. Kunskapsöversikt 2014:2. Systembolaget

Allen, N. E., Beral, V., Casabonne, D., Kan, S. W., Reeves, G. K., Brown, A., et al. Moderate Alcohol Intake and Cancer Incidence in Women
Journal of the National Cancer Institute. 2009;101(5), 296–305.

Babor, T. F. Alcohol: No Ordinary Commodity – a summary of the second edition
Addiction. 2010;105(5), 769-779.

CANCER & ALKOHOL. Ett faktablad kring alkoholens betydelse för utvecklande av cancersjukdomar
Ett faktamaterial från S.L.A.N, Sveriges Landsråd för Alkohol- och Narkotikafrågor 2012-09-20.

Chikritzhs T, Stockwell T, Naimi T, Andreasson S, Dangardt F, Liang W. Has the leaning tower of presumed health benefits from 'moderate' alcohol use finally collapsed?
Addiction. 2015.

Fillmore KM, Kerr WC, Stockwell T, Chikritzhs T, Bostrom A. Moderate alcohol use and reduced mortality risk: Systematic error in prospective studies
Addiction Research & Theory. 2006;14(2):101 - 32.

Holmgren, S. Low dose alcohol exposure during pregnancy - does it harm? A systematic literature review (nr. R 2009:14). Stockholm; 2009.

IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, Volume 96: Alcohol consumption and ethyl carbamate. IARC MONOGRAPHS VOLUME 96; 2010.

Kvinnor och alkohol. Kunskapsöversikt 2015:1. Systembolaget.

Middleton Fillmore, K., Chikritzhs, T., Stockwell, T., Bostrom, A., & Pascal, R. Alcohol use and prostate cancer: A meta-analysis. Molecular Nutrition & Food Research. 2009;53(2), 240-255.

Nilsen, P., Holmqvist, M., Hultgren, E., Bendtsen, P., & Cedergren, M. Alcohol use before and during pregnancy and factors influencing change among Swedish women. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. 2008;87(7), 768–774.

Nilsson, J. P. De långsiktiga konsekvenserna av alkoholkonsumtion under graviditeten (nr. 2008:6). Uppsala: Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU); 2008.

Nordlund, S. Totalforbruksteorien og dens betydning for alkoholpolitikken. Tidsskr Nor Laegeforen. 2003;(123), 46–48.

Sarman, I. Alkohol, graviditet och barns utveckling. Östersund: Statens folkhälsoinstitut; 2009.

Shield KD, Parry C, Rehm J. Chronic diseases and conditions related to alcohol use. Alcohol research: current reviews. 2013;35(2):155-73.

Stahre M, Roeber J, Kanny D, Brewer RD, Zhang X. Contribution of Excessive Alcohol Consumption to Deaths and Years of Potential Life Lost in the United States. Preventing Chronic Disease. 2014;11:E109.

Statens folkhälsoinstitut. Alkohol och hälsa. En kunskapsöversikt om alkoholens positiva och negativa effekter på vår hälsa (Rapport R 2005:11). Stockholm; 2005.

Sarman, I. Alkohol, graviditet och barns utveckling. Östersund: Statens folkhälsoinstitut; 2009.

Socialstyrelsen. Statistikdatabas för diagnoser i sluten vård.

Socialstyrelsen. Statistikdatabas för dödsorsaker.

Schutze M, Boeing H, Pischon T, Rehm J, Kehoe T, Gmel G, et al. Alcohol attributable burden of incidence of cancer in eight European countries based on results from prospective cohort study. Bmj. 2011;342:d1584.

Brottsförebyggande rådet. Det dödliga våldets utveckling – fullbordat och försök till dödligt våld i Sverige på 1990- och 00-talet (nr. 2011:5). Stockholm: Brå; 2011.

Trafikverket. Fakta om alkohol och narkotika i trafiken.

Referenser under Samhällspåverkan

Anna Häger Glenngård, Johanna Svensson & Ulf Persson. Översikt av den ekonomiska bördan av missbruk i Sverige
Rapport till missbruksutredningen (S 2008:04). Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE) i Lund, 2010-09-21.

Johnson, A. Hur mycket kostar supen? – om alkohol och samhällsekonomi Stockholm.
Sober; 2000.

Koch MB, Diderichsen F, Gronbaek M, Juel K. What is the association of smoking and alcohol use with the increase in social inequality in mortality in Denmark? A nationwide register-based study.
BMJ open. 2015;5(5):e006588.

Martikainen P, Makela P, Peltonen R, Myrskyla M. Income differences in life expectancy: the changing contribution of harmful consumption of alcohol and smoking
Epidemiology. 2014;25(2):182-90.

Missbruksutredningen
Missbruket, Kunskapen, Vården. Missbruksutredningens forskningsbilaga. SOU 2011:6. Stockholm; 2011.

Poikolainen, K., Paljärvi, T., & Mäkelä, P. Alcohol and the preventive paradox: serious harms and drinking patterns
Addiction. 2007;102, 571–578.

Probst C, Roerecke M, Behrendt S, Rehm J. Socioeconomic differences in alcohol-attributable mortality compared with all-cause mortality: a systematic review and meta-analysis
Int J Epidemiol. 2014;43(4):1314-27.

Probst C, Roerecke M, Behrendt S, Rehm J. Gender differences in socioeconomic inequality of alcohol-attributable mortality: A systematic review and meta-analysis
Drug Alcohol Rev. 2014.

Rehm J. The risks associated with alcohol use and alcoholism
Alcohol Res Health. 2011;34(2):135-43.

Rossow, I., & Romelsjo, A. The extent of the ”prevention paradox” in alcohol problems as a function of population drinking patterns
Addiction. 2006;101, 84-90.

Shield KD, Parry C, Rehm J. Chronic diseases and conditions related to alcohol use
Alcohol research: current reviews. 2013;35(2):155-73.

Stockwell, T., Zhao, J., & Thomas, G. Should alcohol policies aim to reduce total alcohol consumption? New analyses of Canadian drinking patterns
Addiction Research & Theory. 2009;17(2), 135-151.

Till vilket pris? – om alkoholens kostnader och hälsoeffekter i Sverige 2002
Forskningsrapport nr 37. Stockholm, Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning [SoRAD], Stockholms universitet; 2006.