Syftet med att använda dopningsmedel handlar ofta om att dölja en osäkerhet hos användaren genom de effekter som bruket av dopningsmedel ger.

Huvudsakligen finns tre syften till användning:

  • förbättra den idrottsliga prestationen genom bättre styrka, kraft, snabbhet, ökad muskelstorlek och explosivitet
  • kosmetiskt syfte för att närma sig ett önskat fysiskt yttre genom framför allt en mer muskulös kropp
  • öka förmågan att få pondus, skrämmas eller slåss genom större kroppsvolym, ökad styrka och även ofta aggressivitet.

Det finns också andra skäl för att använda dopningsmedel. En användare har vanligen flera olika motiv för sitt bruk, och motiven kan skifta under användningen.

De flesta som använder dopningsmedel ”kurar”, det vill säga intar dopningsmedlen under en viss tid med efterföljande uppehåll, men det förekommer även kontinuerligt bruk. Normalt genomför man 2-3 kurer per år, en kur varar vanligen 6-12 veckor och sedan håller man upp 6-12 veckor innan ny kur påbörjas. De som kombinerar dopning med träning tillämpar vanligen ett mer eller mindre avancerat kurande som innefattar ett dagligt schema. Kurerna påbörjas med små doser för att successivt byggas upp till större. Mot slutet av varje kur trappas doserna ned.