Lagar och policy

Det finns två typer av regelverk inom dopningsområdet, dels den svenska lagstiftningen, dels idrottens regelverk.

Underliggande innehåll:

Två regelverk

Sveriges rikes lag

Sveriges rikes lag, lag (SFS 1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel, omfattar all otillåten hantering av dopningsmedel i samhället. Lagen omfattar grupper av substanser snarare än enskilt definierade substanser, vilket är fallet för listan över narkotikaklassificerade substanser. Grupperna omfattar generellt färre substanser än de som är reglerade under idrottens dopningsreglementen.
Den svenska dopningslagen omfattar bland annat syntetiska anabola steroider, testosteron och tillväxthormon. Som komplement till dopningslagen finns en inofficiell vägledande lista över substanser som lagen anses omfatta. Om förteckningen och arbetet med förteckningen kan du läsa mer under rubriken Förteckning över dopningsmedel enligt dopningslagen under Lagar och policy.

Att smuggla in preparat som regleras i dopningslagen är ett brott enligt lagen (SFS 2000:1225) om straff för smuggling. Dopningsbrotten ger böter eller fängelsestraff i varierande grad beroende på hur grovt brottet är.

Idrottens regelverk

Idrottens regelverk hanterar fusket inom idrottsrörelsen. Vad som är otillåtet inom idrotten definieras av World Anti-Doping Agency (WADA). WADA:s dopningslista tar upp bland annat anabola androgena steroider (AAS), amfetamin, efedrin, kokain, hasch och marijuana. I Sverige omfattas alla som tillhör Riksidrottsförbundet av idrottens regler och det är Riksidrottsförbundet som kontrollerar att reglerna följs.

Gå till toppen av sidan