Förteckning över dopningsmedel

Förteckningen över vad som anses vara dopningsmedel enligt dopningslagen (1991:1969) är avsedd som ett stöd i det praktiska arbetet för rättsväsendet, myndigheter, organisationer och institutioner.

Förteckningen är vägledande och ska inte betraktas som heltäckande. Det är alltid domstolarna som avgör vad som är ett brott mot dopningslagen.

Fler substanser kan utgöra dopningsmedel

Dopningslagens konstruktion gör att förteckningen per definition blir inofficiell eftersom det är en tolkning av dopningslagen. Med utgångspunkt från i dag kända och i missbrukssammanhang förekommande substanser har en bedömning gjorts av vad som enligt lagen skall betraktas som dopningsmedel. Till skillnad från narkotikastrafflagen eller lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor saknar dopningslagen referens till internationella överenskommelser och/eller regeringsbeslut om vilka varor/substanser/preparat som omfattas av lagen. Det innebär att substanser som inte finns upptagna i bifogade förteckning ändå kan utgöra dopningsmedel enligt dopningslagen.

Expertgruppens sammansättning

För att upprätta förteckningen över substanser som utgör dopningsmedel enligt lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel har en expertgrupp bildats i samarbete mellan myndigheter, institutioner och organisationer som är berörda av dopningens skadeverkningar och problem.

Expertgruppen består av representanter från Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket, Livsmedelsverket, Nationellt Forensiskt Centrum vid Polismyndigheten, Rättsmedicinalverket, Tullverkets laboratorium, Utvecklingscentrum Åklagarmyndigheten, Dopinglaboratoriet vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Expertgruppens förteckning över dopningsmedel nr 15, 2019-10-16  (PDF, 1,3 MB)

Arbetet med förteckningen

Förslag till förteckning över dopningspreparat upprättas i samverkan mellan Dopinglaboratoriet, Statens kriminaltekniska laboratorium och Tullverkets laboratorium. Förteckningen fastställs av den samlade expertgruppen. Folkhälsomyndigheten administrerar expertgruppens arbete och har mandat att publicera förteckningen över dopningsmedel enligt dopningslagen på vår myndighets webbsida.

Förteckningen över dopningspreparat granskas fortlöpande av expertgruppen och ändringar i förteckningen sker när så är motiverat. När gruppen enats om en ny version av förteckningen publiceras den på Folkhälsomyndighetens webbsida och ersätter då tidigare versioner. I sidhuvudet på varje ny förteckning finns utgåvans nummer samt ett datum som anger när förteckningen beslutades av expertgruppen.

Namn på substanserna

Substanserna i förteckningen anges med sina kemiskt-vetenskapliga namn. Det har kommit önskemål om att listan även borde ta upp så kallade handelsnamn på substanserna. Eftersom det finns åtskilliga namn och benämningar på dopningsmedlen, varav flertalet tillhör så kallade undergroundprodukter, skulle en sådan lista bli mycket svårhanterad och svår att uppdatera. Expertgruppen har därför beslutat att listan för närvarande inte skall kompletteras med handelsnamn.

Gå till toppen av sidan