Andréasson, S., (red.). (2008). Narkotikan i Sverige, Metoder för förebyggande arbete: En kunskapsöversikt. (Rapport nr. R 2008:23) Östersund: Statens folkhälsoinstitut.

Dopingjouren 2012, Missbruk av Anabola Androgena Steroider (AAS) och andra hormonläkemedel, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm.

Håkansson, A., Mickelsson, K., Wallin, C., Berglund, M. (2012) Anabolic androgenic steroids in the general population: user characteristics and associations with substance use. European Addiction Research, 18 (2) 83-90.

Ramstedt, M., Sundin, E., Landberg J., Raninen J. (2014) ANDT-bruket och dess negativa konsekvenser i den svenska befolkningen 2013. Rapport nr 55. Stockholm: STAD

Statens folkhälsoinstitut (2009). Dopningen i Sverige: En inventering av utbredning, konsekvenser och åtgärder. (Rapport nr. R 2009:15) Östersund: Statens folkhälsoinstitut.

Statens folkhälsoinstitut (2011a). Dopning. Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010. (Rapport nr. R 2011:18). Östersund: Statens folkhälsoinstitut.

Statens folkhälsoinstitut (2011b). Ren träning. En handbok kring dopning för personal på träningsanläggningar. Östersund: Statens folkhälsoinstitut