Skadeverkningar

Användning av dopningsmedel kan föra med sig fysiska, psykiska och sociala skadeverkningar.

Kunskapen om de skadliga effekterna har ökat under de senaste 20 åren. Likväl finns det fortfarande stora kunskapsbehov.

Bruk av dopningsmedel ger olika effekt beroende på vilket dopningsmedel som används. Här fokuseras huvudsakligen på anabola androgena steroider (AAS) som är det kvantitativt största problemet inom dopningen (Dopingjouren 2012). Effekterna beror även på hur, av vem och i vilket sammanhang substansen används. Riskerna ökar med högre doser och om man använder medlen länge. Vissa av de negativa sidoeffekter som dopning för med sig förstärks vid blandmissbruk.

De negativa effekter som lyfts fram för AAS är huvudsakligen kopplade till användning av dopningsmedel i missbruksdoser (vilka är betydligt större än då dopningsmedel används inom medicinsk behandling) under en eller flera kurer. De fysiska och medicinska effekterna är bättre kartlagda än de psykiska och sociala. Det finns mer kunskap om de kortsiktiga effekterna av AAS-bruk än långtidseffekterna och effekterna av en kortare tids användning är bättre kartlagda än effekterna som följer ett längre bruk.

Relaterad läsning

Läs mer om de fysiska, psykiska och sociala konsekvenserna som kan följa av dopningsmedelsanvändning.

Dopingjouren

Via Dopingjourens  telefonrådgivning kan du få ytterligare kunskap, stöd och rådgivning vad gäller dopning och dess skadeverkningar. Du når dem via telefon 020-546 987 eller 08-585 811 90.

Gå till toppen av sidan