Fysiska konsekvenser

Dopningsmedel kan ge effekter och bieffekter i flera av kroppens organsystem. När man tar anabola androgena steroider (AAS) aktiveras speciella androgena receptorer som finns i musklerna, könsorganen, skelettet, levern, njurarna, fettvävnaden, hjärnan och andra organ.

Dopningsmedel används i flera fall för att nå en fysisk förändring av kroppen. Syftet för användaren kan vara att nå snabb viktuppgång, ökad muskelmassa på kort tid, minskat kroppsfett samt få minskat behov av viloperioder under träningen och snabbare återhämtning efter tunga träningspass, så att man kan träna oftare och hårdare.

Flera oönskade bieffekter kan följa bruket. Vilka konsekvenserna blir beror bland annat på vilka dopningsmedel som används, hur, av vem, i vilken omfattning och i vilket sammanhang. Den kunskap som för närvarande finns om sambanden mellan användning av dopningsmedel och skador utgår i många fall från iakttagelser av enskilda fall snarare än från storskaliga studier vilket medför begränsningar när det gäller att säkerställa hur starka dessa samband är. Nedan presenteras några av de bieffekter som är relativt väl bekräftade. (Statens folkhälsoinstitut, 2009).

Kosmetiska bieffekter

  • kraftig acne, framför allt på rygg, skuldra och bröst, till följd av fetare hud
  • hudbristningar till följd av hormonförändringar och på grund av att huden snabbt tänjs ut när kroppsmassan ökar
  • tillväxt av bröstkörtlarna (så kallade bitch-tits i kroppsbyggarkretsar)
  • svullnader på grund av att vatten samlas i kroppens vävnader (särskilt i ansiktet)
  • ökad hårväxt på kroppen.

Kroppsliga komplikationer

  • i början av en AAS-kur upplever många en starkt ökad sexlust, men den minskar efterhand och kan så småningom helt försvinna
  • testikelskrumpning (testikelatrofi) och nedsatt fertilitet
  • ökad andel negativt kolesterol i blodet som ökar risken för åderförkalkning
  • hjärtförstoring, framför allt vänstra kammaren, för att kroppen anpassar sig till den ökade muskelmassan, men det kan också vara en direkt effekt av AAS
  • förkortad kroppslängd för unga AAS-användare, eftersom tillväxtzoner i skelettet påverkas av testosteronnivåerna.

Ytterligare komplikationer som kan uppstå är hjärtinfarkt, stroke, blodproppar i lungorna och levercancer.

Särskilda effekter för kvinnor

Kvinnor drabbas av liknande bieffekter som män. En del av bieffekterna ger maskulina drag som inte automatiskt försvinner när man slutar. Kvinnliga dopningsanvändare riskerar utöver tidigare nämnda biverkningar även att få basröst, skäggväxt, menstruationsrubbningar, klitoristillväxt samt en tillbakabildning av brösten.

Akut giftighet och dödlighet

Dopningsmedel anses inte vara toxiska dvs. det finns ingen dokumenterad akut giftighet vid överdosering. Däremot medför användning en ökad risk att dö i förtid. Det kan bero på hjärtdöd, självmord eller död till följd av det risktagande som individen utsätter sig för i samband med bruk av dopningsmedel. (Statens folkhälsoinstitut, 2009).

Dopingjouren

Via Dopingjourens telefonrådgivning kan du få ytterligare kunskap, stöd och rådgivning vad gäller dopning och dess skadeverkningar. Du når dem via telefon 020-546 987 eller 08-585 811 90.

Gå till toppen av sidan