Psykiska konsekvenser

Vid användning av anabola androgena steroider (AAS) kan mentala bieffekter uppstå. Betydligt mindre finns skrivet om de psykiska bieffekterna av AAS-bruk än om de fysiska.

Historiskt har låga doser av AAS använts vid behandling av depressioner och melankoli. AAS påverkar psyket i flera dimensioner, vanligen på olika sätt under olika stadier i kurerna. Humörsvängningar, irritation och frustration är vanligt. Även om de psykiska konsekvenserna som följer användning av dopningsmedel varierar i frekvens och intensitet kan de beskrivas i tre faser (Dopingjouren, 2012):

  1. I den första fasen upplever de flesta användare som subjektivt positiv. De får ökad energi, minskad trötthet, entusiasm och självförtroende. Förmågan att träna sig genom smärta ökar; muskelvolymen och styrkan ökar.
  2. Fas två kommer efter en tid med upptrappad dosering. Användaren riskerar att få försämrat omdöme och förlora sin impulskontroll. Aggressivitet och paranoia kan utvecklas och det är vanligt med snabba humörsvängningar.
  3. Efter avslutad kur kommer användaren in i abstinensfasen. De positiva effekterna av AAS, exempelvis beundran från andra och utökad muskulatur avtar. Självförtroendet sjunker och apati, håglöshet, mani och ångest uppstår. Depressiva symtom kommer krypande.

Cykeln med de tre faserna börjar om vid nästa kur.

Dopingjouren

Via Dopingjourens telefonrådgivning kan du få ytterligare kunskap, stöd och rådgivning vad gäller dopning och dess skadeverkningar. Du når dem via telefon 020-546 987 eller 08-585 811 90.

Gå till toppen av sidan