Sociala konsekvenser

Kunskapen om vilka sociala problem som dopning för med sig är begränsad. Det finns inga vetenskapliga belägg för att dopning i sig medför ökad risk för att hamna i den typ av social misär som associeras med intensivt narkotikamissbruk.

Missbruk av dopningsmedel kan leda till ett förändrat socialt beteende. Relationsproblem tycks vara vanligt och inbegriper fysisk och psykisk misshandel av närstående och andra. Användningen innebär ökad risk för en antisocial livsstil. Detta kan sammanhänga med den ensidiga fokuseringen på träning och dieter men även på de psykiska biverkningarna som exempelvis depressiva symtom.

Dopingjouren

Via Dopingjourens  telefonrådgivning kan du få ytterligare kunskap, stöd och rådgivning vad gäller dopning och dess skadeverkningar. Du når dem via telefon 020-546 987 eller 08-585 811 90.

Gå till toppen av sidan