Missbruk av dopningsmedel kan leda till ett förändrat socialt beteende. Relationsproblem tycks vara vanligt och inbegriper fysisk och psykisk misshandel av närstående och andra. Användningen innebär ökad risk för en antisocial livsstil. Detta kan sammanhänga med den ensidiga fokuseringen på träning och dieter men även på de psykiska biverkningarna som exempelvis depressiva symtom.