Läkemedelsverket har också till uppgift att yttra sig enligt 13 § Förstörandelagen: Läkemedelsverkets lista över substanser under utredning

Vill du veta mer om förstörandelagen och processen, se information från åklagarmyndigheten:
Utförlig information om förstörandelagen

Kortfattad informationsfolder om förstörandelagen

Kontakt

Skicka e-post för begäran om yttrande samt beslut om förstörande
Skicka e-post för övriga frågor om nya psykoaktiva substanser

Substanser under utredning

Version 196 – Listan utvecklas och uppdateras löpande.

Substanser utreds även utan ett föregående yttrande och tillförs listan kontinuerligt.

Substanser på listan är under utredning inför framställan om klassificering som narkotika eller hälsofarlig vara

Saknar du en substans i listan?

Saknar du en substans i listan kan den nyligen vara reglerad antingen som narkotika eller viss hälsofarlig vara och då hittar du substansen genom någon av förordningslänkarna förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika eller förordning (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

Folkhälsomyndigheten sammanställer klassificeringsunderlag och gör framställan om klassificering av en substans som narkotika eller hälsofarlig vara till regeringen. Datum för framställan finns under rubriken ”anmärkning”. För ytterligare information kring processen efter att framställan till regeringen är gjord hänvisas till Socialdepartementet.

TrivialnamnKemiskt namnAktuellt yttrandeAnmärkningGrupp
1-PEA 1-fenyletylamin Tills 2012/800 (PDF, 56 kB) Arylalkylaminer
1,2-difenyletylamin 1,2-difenyletylamin Tills 2013/567 (PDF, 55 kB) Ej föremål för vidare utredning Övriga
1-(4-cyanobutyl)-N-(2-fenylpropan-2-yl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-karboxamid 1-(4-cyanobutyl)-N-(2-fenylpropan-2-yl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-karboxamid 01704-2017-1.1.3.1 (PDF, 27 kB) Cannabinoider
1-(4-fluorofenyl)-2-(piperidin-1-yl)pentan-1-on 1-(4-fluorofenyl)-2-(piperidin-1-yl)pentan-1-on 00159-2015-1.1.3 (PDF, 110 kB) Katinoner
2-Aminoindan 2,3-dihydro-1H-inden-2-amin Tills 2012/126 (PDF, 56 kB) Aminoindaner
2C-B-FLY 2-(8-bromo-2,3,6,7-tetrahydrofuro(2,3-f)(1)bensofuran-4-yl)etanamin 01445-2016 (PDF, 26 kB) Fenetylaminer
2C-H 2-(2,5-dimetoxifenyl)etanamin Tills 2013/1480 (PDF, 56 kB) Fenetylaminer
2-EAPB 2-(N-etyl-2-aminopropyl)bensofuran 5333/2014-1.1.3 (PDF, 109 kB) Arylalkylaminer
2-MABB 1-(1-bensofuran-2-yl)-N-metylbutan-2-amin 02175-2016 (PDF, 27 kB) Arylalkylaminer
2-MAPB 2-(N-metyl-2-aminopropyl)-1-bensofuran 5332/2014-1.1.3 (PDF, 109 kB) Arylalkylaminer
2-metoxiamfetamin 1-(2-metoxifenyl)propan-2-amin 4186/2014-1.1.3 (PDF, 110 kB) Fenetylaminer
2-Me-DMT N,N,2-trimetyl-1H-indol-3-etanamin 06020/2014-1.1.3 (PDF, 113 kB) Indolalkylaminer*
2-PEA 1-fenyletan-2-amin Tills 2012/372 (PDF, 20 kB) Arylalkylaminer
2,4-DNP 2,4-dinitrofenol 3034/2014-1.1.3 (PDF, 109 kB) Ej föremål för vidare utredning Övriga
3,6-DMPM 3,6-dimetyl-2-fenylmorfolin 00576-2016 (PDF, 25 kB) Övriga
3C-P 1-(3,5-dimetoxi-4-propoxifenyl)propan-2-amin 02699-2015-1.1.3 (PDF, 25 kB) Fenetylaminer
3-fenylpropanoylfentanyl N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-3-fenylpropanamid 01693-2017-1.1.3.1 (PDF, 22 kB) Framställan till regeringen 2017-10-19 Opioider
3-CEC 2-(etylamino)-1-(3-klorofenyl)propan-1-on 00592-2016 (PDF, 25 kB) Katinoner
3-MeO-PCMo 4-[1-(3-metoxifenyl)cyklohexyl]morfolin 03671-20153 (PDF, 25 kB) Arylcyclohexylaminer
3-metylflefedron 1-(4-fluoro-3-metylfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on 03342-2016 (PDF, 115 kB) Katinoner
4-AcO-MET 4-acetoxi-N-etyl-N-metyltryptamin 06019/2014-1.1.3 (PDF, 114 kB) Framställan till regeringen 2017-10-19 Indolalkylaminer*
4F-alfa-PiHP 1-(4-fluorofenyl)-4-metyl-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on 03466-2017 (PDF, 22 kB) Framställan till regeringen 2017-10-19 Katinoner
4-fluoro-N-etylpentedron (4F-NEP) 2-(etylamino)-1-(4-fluorofenyl)pentan-1-on 01855-2017-1.1.3.1 (PDF, 23 kB) Framställan till regeringen 2017-10-19 Katinoner
4-HO-DPT 3-[2-(dipropylamino)etyl]-1H-indol-4-ol 1653/2014-1.1.3 (PDF, 21 kB) Indolalkylaminer*
4-kloropentedron 1-(4-klorofenyl)-2-(metylamino)pentan-1-on 00858-2017-1.1.3.1 (PDF, 116 kB) Katinoner
4-kloro-N,N-dimetylkatinon 1-(4-klorofenyl-2-(dimetylamino)propan-1-on (PDF, 116 kB) (PDF, 116 kB)03208-2017 (PDF, 115 kB) Katinoner
4-MDMC 2-(dimetylamino)-1-(4-metylfenyl)propan-1-on 00344-2016 (PDF, 25 kB) Katinoner
5-HO-DMT 3-[2-(dimetylamino)etyl]-1H-indol-5-ol Tills 2012/361 (PDF, 21 kB) Indolalkylaminer*
5-IAI 5-jodo-2-aminoindan Tills 2013/1408 (PDF, 56 kB) Aminoindaner
5F-MDMB-PICA metyl-2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-karboxamido)-3,3-dimetylbutanoat 00028-2017-1.1.3.1 (PDF, 116 kB) Cannabinoider
5-MeO-EIPT N-etyl-N-(2-(5-metoxi-1H-indol-3-yl)etyl)propan-2-amin 6018/2014-1.1.3 (PDF, 22 kB) Indolalkylaminer*
5-MeO-MALT N-(2-(5-metoxi-1H-indol-3-yl)etyl)-N-metyl-prop-2-en-1-amin 6527/2014 (PDF, 22 kB) Indolalkylaminer*
5-MeO-MET 2-(5-metoxi-1H-indol-3-yl)-N-etyl-N-metyl-etanamin 6022/2014-1.1.3 (PDF, 22 kB) Indolalkylaminer*
5-MeO-NIPT N-[2-(5-metoxi-1H-indol-3-yl)etyl]propan-2-amin 00855-2015-1.1.3 (PDF, 21 kB) Indolalkylaminer*
5-PPDi 1-(2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-on 01097-2017-1.1.3.1 (PDF, 26 kB) Katinoner
6-EAPB 6-(N-etyl-2-aminopropyl)bensofuran 04837/2014-1.1.3 (PDF, 107 kB) Framställan till regeringen 2017-10-19 Arylalkylaminer
ALD-52 1-acetyl-N,N-dietyl-6-metyl-9,10-didehydroergolin-8-karboxamid Inget yttrande Framställan till regeringen 2017-10-19 Övriga
Alfa-PNP 1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)nonan-1-on 00901-2015-1.1.3 (PDF, 21 kB) Katinoner
Bensedron 1-(4-metylfenyl)-2-(bensylamino)propan-1-on Tills 2012/411 (PDF, 21 kB) Katinoner
Bensoylfentanyl N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]bensamid 01694-2017-1.1.3.1 (PDF, 22 kB) Framställan till regeringen 2017-10-19 Opioider
Beta-metylfenetylamin, ß-Me-PEA 1-amino-2-fenylpropan Tills 2012/586 (PDF, 21 kB) Fenetylaminer
Deskloro-N-etylnorketamin 2-(etylamino)-2-fenylcyklohexan-1-on 00132-2017-1.1.3.1 (PDF, 22 kB) Arylcyklohexylaminer
Dimetokain, Larokain (3-dietylamino-2,2-dimetylpropyl)-4-aminobensoat Tills 2012/56 (PDF, 56 kB) Övriga
Dimetylon(bk-MDDMA) 1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(N,N-dimetylamino)propan-1-on Tills 2013/200 (PDF, 57 kB) Katinoner
Dipentylon 1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(dimetylamino)-1-pentanon 4363/2014-1.1.3 (PDF, 110 kB) Katinoner
DIPT Diisopropyltryptamin 02702-2015-1.1.3 (PDF, 25 kB) Indolalkylaminer*
DL-4662 1-(3,4-dimetoxifenyl)-2-(etylamino)pentan-1-on 3764/2014-1.1.3 (PDF, 109 kB) Katinoner
DMBA 1,3-dimetylbutylamin alternativt 4-metylpentan-2-amin 02042-2015-1.3.3 (PDF, 110 kB) Övriga
EFLEA N-(1-(2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-yl)propan-2-yl)-N-metylhydroxylamin 05863/2014-1.1.3 (PDF, 22 kB) Fenetylaminer
Etakvalon 3-(2-etylfenyl)-2-metyl-quinazolin-4-on Tills 2013/14 (PDF, 56 kB) Övriga
ETH-LAD N,N,6-trietyl-9,10-didehydroergolin-8-karboxamid Inget yttrande Framställan till regeringen 2017-10-19 Övriga
Fenetrazin 3-etyl-2-fenylmorfolin 01975-2016-1.1.3 (PDF, 25 kB) Övriga
Harmin (7-metoxy-1-metyl-9H-pyrido(3,4-b)-indol) Tills 2011/468 (PDF, 61 kB) Växter och extrakt
Kamfetamin N-metyl-3-fenyl-norbornan-2-amin Tills 2012/443 (PDF, 21 kB) Övriga
LSA, Lysergsyraamid (8ß)-9,10-didehydro-6-metyl-ergolin-8-carboxamid Tills 2012/28 (PDF, 126 kB) Växter och extrakt
MBZP (1-metyl-4-bensylpiperazin) Tills 2012/541 (PDF, 21 kB) Piperaziner
mCPP 1-(3-klorfenyl)piperazin Tills 2011/137 (PDF, 61 kB) Piperaziner
Mebrokvalon 3-(2-bromofenyl)-2-metyl-3H-kinazolin-4-on 01732-2017-1.1.3.1 (PDF, 22 kB) Övriga
MET N-metyl-N-etyltryptamin 06021/2114-1.1.3 (PDF, 113 kB) Indolalkylaminer*
Metamfepramon 2-(dimetylamino)-1-fenylpropan-1-on 02834/2014 (PDF, 18 kB) Katinoner
Metamnetamin N-metyl-1-(naftalen-2-yl)propan-2-amin 00286-2016 (PDF, 25 kB) Arylalkylaminer
Metoxipiperamid (4-metoxifenyl)-(4-metylpiperazin-1-yl)metanon 1557/2014-1.1.3 (PDF, 21 kB) Piperaziner
MIPT N,N-metylisopropyltryptamin Tills 2013/584 (PDF, 56 kB) Indolalkylaminer*
MMB-FUBICA (AMB-FUBICA) metyl-2-(1-(4-fluorobensyl)-1H-indol-3-karboxamido)-3-metylbutanoat 00034-2017-1.1.3.1 (PDF, 116 kB) Cannabinoider
Modafiendz 2-([bis(4-fluorofenyl)metyl]sulfinyl)-N-metylacetamid 02041-2015-1.1.3 (PDF, 111 kB) Övriga
N-Etyl 2C-B N-etyl-(4-bromo-2,5-dimetoxyfenyl)etylamin Tills 2011/157 (PDF, 62 kB) Fenetylaminer
Nitrakain 3-(N,N-dietylamino)-2,2-dimetylpropyl-4-nitrobensoat Tills 2013/731 (PDF, 22 kB) Övriga
N-Metyl-2AI N-metylindan-2-amin 3167/214-1.1.3 (PDF, 108 kB) Aminoindaner
N,N-dimetylfenetylamin N,N-dimetyl-2-fenyletylamin 00911-2016-1.1.3 (PDF, 26 kB) Övriga
N-propylnormetylon 1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(propylamino)propan-1-on 02497-2016 (PDF, 26 kB) Katinoner
o-metylamfetamin 1-(2-metylfenyl)propan-2-amin 01260-2017-1.1.3.1 (PDF, 25 kB) Fenetylaminer
pFPP p-Fluorfenylpiperazin 02700-2015-1.1.3 (PDF, 25 kB) Piperaziner
pMeOPP 1-(4-metoxifenyl)-piperazin 02701-2015-1.1.3 (PDF, 25 kB) Piperaziner
RH-34 3-[2-(2-metoxibensylamino)etyl]-1H,3H-kinazolin-2,4-dion 320-2015-1.1.3 (PDF, 108 kB) Övriga
Ro-07-4065 5-(2,6-difluorofenyl)-7-kloro-1-metyl-1,3-dihydro-2H-benso[e][1,4]diazepin-2-on 01264-2017-1.1.3.1 (PDF, 25 kB) Bensodiazepiner
Tetrametylcyklopropanfentanyl N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-2,2,3,3-tetrametylcyklopropan-1-karboxamid 01700-2017-1.1.3.1 (PDF, 22 kB) Framställan till regeringen 2017-10-19 Opioider
Tiopropamin 1-(tiofen-2-yl)propan-2-amin 03298-2016 (PDF, 112 kB) Arylalkylaminer
Tiotinon 2-(metylamino)-1-(tiofen-2-yl)propan-1-on 04901/2014-1.1.3 (PDF, 22 kB) Arylalkylaminer
TMA-6 1-(2,4,6-trimetoxifenyl)propan-2-amin Tills 2012/568 (PDF, 20 kB) Fenetylaminer
U-48800 2-(2,4-diklorofenyl)-N-[2-(dimetylamino)cyklohexyl]-N-metylacetamid Inget yttrande Framställan till regeringen 2017-10-19 Opioider

*till exempel tryptaminer