Lag om förbud mot vissa hälsofarliga varor (SFS 1999:42) gäller varor som på grund av sina inneboende egenskaper medför fara för människors liv eller hälsa och som används eller kan antas användas i syfte att uppnå berusning eller annan påverkan.

Regeringen föreskriver på vilka varor lagen skall tillämpas i förordning om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Dessa varor anges i bilagan till denna förordning.

Enligt förordningen har Polismyndigheten och Tullverket omedelbar underrättelseskyldighet om man i sin verksamhet iakttar något som tyder på att nya medel används för missbruksändamål eller att ändringar sker i missbruksmönster av kända medel.

Enligt samma förordning anges att Folkhälsomyndigheten får meddela tillstånd till hantering för ett vetenskapligt eller industriellt ändamål. Ansökan om tillstånd skall ske hos Folkhälsomyndigheten och gäller under ett kalenderår.

Undantag från krav på tillstånd

Gamma-butyrolactone (GBL) och 1,4-butanediol (1,4-BD) har en relativt omfattande användning i industrin vilket ställer krav på ett system där dessa produkters användning inte hindras samtidigt som riskerna för att ämnena skall användas för missbruksändamål minimeras.

Av denna anledning har Folkhälsomyndigheten meddelat möjligheter till undantag från kravet på tillstånd för vissa beredningar av GBL och 1,4-BD under vissa förutsättningar som framgår av föreskrift (FoHMFS 2014:3)

Föreskrifter om undantag från kravet på tillstånd enligt lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor (FoHMFS 2014:3)

Folkhälsomyndighetens tillsynsplan

Folkhälsomyndigheten upprättar årligen en plan för den tillsyn som myndigheten avser att genomföra under året. Tillsynsplanen innehåller uppgifter om omfattningen av, metoder för, urval av tillsynsobjekt samt vilka resurser som har avsatts för den planerade tillsynen enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

Folkhälsomyndighetens tillsynsplan 2018