Utvecklingen av bruket

Utvecklingen av bruket beskrivs under respektive rubrik nedan.

 • Bruket i den allmänna befolkningen

  Narkotikabruk har betraktats som ett allvarligt samhällsproblem i Sverige sedan slutet på 1960-talet. Det har medfört att undersökningar om narkotikaanvändning utförs mer systematiskt från den tiden…

 • Ensamkommandes utsatthet kan leda till ökat narkotikabruk

  Det finns tecken på att användningen av narkotika är ett problem bland vissa ensamkommande ungdomar. En ny kartläggning från Folkhälsomyndigheten tyder också på att den psykiska ohälsan är omfattande…

 • Narkotikabruk bland skolungdomar

  Årliga undersökningar av skolungdomars alkohol-, narkotika-, tobaks- och sniffningsvanor har genomförts sedan 1971. Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning (CAN) har haft ansvaret för undersökningarna…

 • Skattning av problematiskt narkotikabruk

  Den första undersökningen av problematiskt bruk genomfördes 1967 och därefter har nationella undersökningar även utförts åren 1979, 1992, 1998 och 2007. Kunskapen var från början ganska begränsad och…

ANDT-statistik

andtuppfoljning.se kan du söka fram data om utvecklingen inom ANDT och få stöd i ditt uppfölj­nings­­arbete.

Länsrapporten beskriver kommunernas och länsstyrel­sernas arbete med tillsyn enligt alkohollagen och tobaks­lagen, samt övrigt ANDT-förebyggande arbete.

Nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor är en nationell undersökning om hälsa, levnads­vanor och livsvillkor.

Gå till toppen av sidan