Bruket i den allmänna befolkningen

En beskrivning av utvecklingen av bruket i den vuxna befolkningen finns under länken Bruk i den allmänna befolkningen. Resultat från studier som har genomförts under åren presenteras tillsammans med den Nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på Lika Villkor som Folkhälsomyndigheten genomför årligen.

Narkotikabruk bland skolungdomar

Nationella undersökningar om skolungdomars narkotikavanor genomförs årligen av CAN. Under länken Narkotikabruk bland skolungdomar finns mer information om undersökningarna.

Skattning av problematisk narkotikaanvändning

Undersökningar om problematiskt narkotikabruk har genomförts fem gånger i Sverige, den senaste mätningen gjordes 2007 av Socialstyrelsen. Under länken Skattning av problematiskt narkotikabruk finns kort information om metoder och resultat från de senaste mätningarna.