Särskilda uppdrag ANDTS

Här kan du läsa om Folkhälsomyndighetens särskilda uppdrag inom alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel.

 • Utvecklingsprojekt ANDT

  Folkhälsomyndigheten arbetar för ett långsiktigt, hållbart och kunskapsbaserat förebyggande arbete inom ANDT-området i Sverige. Det gör vi bland annat genom att fördela projektbidrag och initiera uppdrag.

 • Antilangningsinsatsen TÄNK OM

  2010 -2015 hade myndigheten regeringens uppdrag att genomföra informationsinsatser avseende langning av alkohol till minderåriga.

 • Studenthälsouppdraget

  Uppdraget är avslutat och slutrapporterades den 31 mars 2016.

 • Stöd till barn i familjer med missbruk, psykisk ohälsa och våld (2011-2015)

  År 2011 gav regeringen i uppdrag åt Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten, dåvarande Statens folkhälsoinstitut, "att leda, samordna och stimulera till ett nationellt utvecklingsarbete av stöd till…

Gå till toppen av sidan