Antilangningsinsatsen TÄNK OM – Slutredovisning av regeringsuppdrag

2010 -2015 hade myndigheten regeringens uppdrag att genomföra informationsinsatser avseende langning av alkohol till minderåriga.

Konceptet TÄNK OM var ett resultat av arbetet med en kommunikationsstrategi för ANDT-området som togs fram av Statens folkhälsoinstitut i ett regeringsuppdrag 2009. 2010 ingick informationsinsatsen TÄNK OM som en del i arbetet med mål tre i regeringens tidigare ANDT-strategi: Antalet barn och unga som börjar använda narkotika eller dopningsmedel eller debuterar tidigt med alkohol eller tobak ska successivt minska.

Folkhälsomyndigheten (tidigare Statens folkhälsoinstitut) har sedan 2012 ansvarat för TÄNK OM i enlighet med regeringsbeslut S2012/777/FST. För 2015 tilldelades Folkhälsomyndigheten 7 000 000 kronor för att genomföra informationsinsatser avseende langning av alkohol till minderåriga och av dessa fördelades 4 617 000 kronor för regionala och lokala informationsinsatser i samtliga län. Arbetet i projektet har skett i samverkan mellan Folkhälsomyndigheten, länsstyrelser, kommuner och den ideella sektorn. På nationell nivå har Polisen, länsstyrelserna och Systembolaget varit samarbetspartners med myndigheten.

Slutredovisningen innehåller beskrivning, resultat och slutsatser av projektet TÄNK OM. I redovisningen presenteras även de lärdomar som gjorts under hela projektperioden.

Slutredovisning av informationsinsatsen TÄNK OM avseende langning av alkohol till minderåriga (PDF, 4,9 MB)

Gå till toppen av sidan