Vårt uppdrag är att stödja utvecklingen av ett långsiktigt, hållbart och kunskapsbaserat förebyggande arbete inom ANDT-området. Genom att fördela medel till olika projekt vill vi skapa förutsättningar för fler aktörer att kunna utveckla och ta del av effektiva förebyggande metoder.

Fördelning av medel 2018

Nu är det klart vilka projekt som får bidrag under 2018 för att utveckla det hälsofrämjande och förebyggande arbetet inom alkohol, narkotika, dopning och tobak. Folkhälsomyndigheten har beslutat att fördela medel till tio nya projekt och sex redan pågående projekt. Bland de nya projekten kan nämnas en utvärdering av ett program som syftar till att minska tobaksbruk och illegal försäljning av tobak till minderåriga. Ett annat projekt syftar till att förebygga alkoholproblem genom insatser i arbetslivet. I 2018 års utlysning av projektbidrag fick vi in sammanlagt 45 ansökningar. Utlysningen av 2019 års medel öppnar under våren 2018.

Mer information om fördelningen av medel 2018 och urvalsprocessen.

Pågående projekt 2017

För 2017 fördelade Folkhälsomyndigheten medel till åtta nya projekt och 16 redan pågående projekt. Utöver projektbidragen har Folkhälsomyndigheten haft avtal med två olika universitet för uppdrag 2017. Ett av dessa uppdrag kommer pågå även under 2018 och är en effekt- och hälsoekonomisk utvärdering av det tobaksförebyggande programmet Tobaksfri Duo.

Klicka på orterna för att läsa om de projekt som pågick 2017

Här finns en utförligare beskrivning av 2018 års projekt inom ANDT

Här finns en utförligare beskrivning av 2017 års projekt inom ANDT

Här finns en utförligare beskrivning av 2016 års projekt inom ANDT

Här finns en utförligare beskrivning av 2015 års projekt inom ANDT

Kontakt

Vid frågor om projektbidrag för utveckling av ANDT-arbete

Relaterad läsning

Regeringens ANDT-strategi

Regeringen: Kortversion av ANDT-strategin

Sammanfattande bild över målen i ANDT-strategin (PDF, 206 kB)

Snabbguide för drogförebyggande arbete