Vårt uppdrag är att stödja utvecklingen av ett långsiktigt, hållbart och kunskapsbaserat förebyggande arbete inom ANDT-området. Genom att fördela medel till olika projekt vill vi skapa förutsättningar för fler aktörer att kunna utveckla och ta del av effektiva förebyggande metoder.

Ansökan för 2018

Ansökan är nu stängd. Sista ansökningsdag för 2018 års projektbidrag var den 18 september 2017. Sammanlagt fick vi in 48 ansökningar. Nu arbetar våra utredare med att bedöma ansökningarna utifrån fastställda kriterier.

Mer information om bedömningsprocessen och fördelningen av medel 2018.

Så här fördelade vi projektbidragen 2017

Folkhälsomyndigheten beslutade att fördela medel till åtta nya projekt och 16 redan pågående projekt 2017. Bland de nya projekten handlar till exempel ett projekt om hur man kan utveckla det alkohol- och drogförebyggande arbetet på ungdomsmottagningar och ett annat om att se över möjligheten att göra tobaksavvänjning tillgängligt på andra språk. Ytterligare två projekt handlar om att fokusera på att stödja barn till föräldrar med alkohol- eller narkotikaproblem. I 2017 års utlysning av projektbidrag fick vi in sammanlagt 67 ansökningar.

Klicka på orterna för att läsa om de projekt som pågår 2017

Här finns en utförligare beskrivning av 2017 års projekt inom ANDT

Här finns en utförligare beskrivning av 2016 års projekt inom ANDT

Här finns en utförligare beskrivning av 2015 års projekt inom ANDT

Kontakt

Vid frågor om projektbidrag för utveckling av ANDT-arbete

Relaterad läsning

Regeringens ANDT-strategi

Regeringen: Kortversion av ANDT-strategin

Sammanfattande bild över målen i ANDT-strategin (PDF, 206 kB)

Snabbguide för drogförebyggande arbete