För pågående projekt 2019

Det finns en del att tänka på när man leder ett ANDT-projekt med stöd av Folkhälsomyndigheten. Här har vi samlat information som kan vara användbar under projektets gång. Sidan uppdateras efterhand.

Folkhälsomyndigheten har totalt 15 pågående projekt 2019. Sju av dessa projekt är 2019 inne på sitt tredje och sista år som utvecklingsprojekt hos oss och fem är inne på sitt andra projektår. Vi har tre nya projekt 2019 varav alla är så kallade förberedande projekt på ett år.

Viktiga datum under året

November 2019 – instruktioner för återrapportering skickas ut

Till projekten som arbetet under 2019: Vi kommer att skicka ut information via e-post om hur ni ska återrapportera era projektmedel för 2019 till den person som ni har angett som kontaktperson för verksamhetsrapportering/slutrapport i er ansökan.
Kom ihåg att börja med återrapporteringen i tid, det ni skriver där baserar vi sedan vår återrapportering till regeringen på. Medel för 2019 ska återrapporteras preliminärt senast den 28 februari 2020. Folkhälsomyndigheten återrapporterar i sin tur verksamhetsåret 2019 till regeringen i slutet av maj 2020.

Mallar och stödmaterial

Den sammanfattande slutrapporten

De projekt som genomför sitt sista projektår ska i samband med återrapporteringen skicka in en sammanfattande slutrapport. Nedan finns en lathund med tips och en mall som man kan utgå från.

Lathund för att skriva en sammanfattande slutrapport (PDF, 219 kB)

Mall för att skriva en sammanfattande slutrapport (Word, 67 kB)

Projektplanering och implementeringsstöd

Bild omslaget till Snabbguide för drogförebyggande arbeteSnabbguide för drogförebyggande arbete

Det finns en snabbguide som kan ge vägledning och praktiska råd i hur man bedriver ett drogförebyggande arbete på ett kvalitetssäkrat sätt. Snabbguiden är en kortversion av manualen European Drug Prevention Quality Standards (EDPQS) som har tagits fram utifrån ett behov av att systematisera och höja kvaliteten i det drogförebyggande arbetet i Europa.

Snabbguide för drogförebyggande arbete

Bild på omslaget till rapporten Från nyhet till vardagsnyttaFrån nyhet till vardagsnytta – om implementeringens mödosamma konst

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en rapport som handlar om implementering. Rapporten vänder sig till personer som då och då ställs inför utmaningen att implementera ny kunskap och nya metoder med syfte att främja befolkningens hälsa.

Från nyhet till vardagsnytta – om implementeringens mödosamma konst

Gå till toppen av sidan