Folkhälsomyndigheten har 16 pågående projekt 2018. Två av dessa projekt är inne på sitt tredje och sista år som utvecklingsprojekt hos oss och fyra arbetar på sitt andra projektår. Vi har tio nya projekt 2018 varav fem är förberedande projekt och fem genomför sitt första år som utvecklingsprojekt.

Viktiga datum under året

4-5 september – projektträff

Den 4-5 september anordnade vi en projektträff för alla våra pågående projekt på Stora Brännbo Konferens och Hotell i Sigtuna. Dokumentation från projektträffen har skickats ut via e-post.

November – instruktioner för återrapportering

Vi har skickat ut information om hur ni ska återrapportera era projektmedel för 2018 till den person som ni har angett som kontaktperson för verksamhetsrapportering/slutrapport i er ansökan.

Kom ihåg att börja med återrapporteringen i tid, det ni skriver där baserar vi sedan vår återrapportering till regeringen på. Medel för 2018 ska återrapporteras senast den 28 februari 2019.

Det är viktigt att läsa de hjälptexter som finns inlagda i formuläret innan du fyller i uppgifterna. Hjälptexterna hittar du genom att klicka på figuren med frågetecken i anslutning till en fråga. Logga in med de inloggningsuppgifter som användes vid ansökningstillfället. Du återrapporterar genom att klicka på denna länk.

Du kommer automatiskt till rätt formulär som avser ert projekt när du loggat in. Det finns tre typer av återrapporteringsformulär:

  • Ett formulär för projekt som haft ett Förberedande projekt under 2018. Dessa ska även inkomma med en mindre omfattande rapport, som med fördel utgår från mallen för slutrapporterande projekt (finns nedan under Mallar och stödmaterial).
  • Ett förenklat formulär för Pågående projekt, som förväntas fortsätta under 2019
  • Ett formulär för Slutrapportering för de projekt som pågått under flera år och är inne på sitt sista projektår 2018. De ska förutom att inkomma med återrapportering även inkomma med en sammanfattande slutrapport och då vill vi gärna att ni använder er av den lathund och mall som ni finner under nedanstående rubrik.

Mallar och stödmaterial

Den sammanfattande slutrapporten

De projekt som genomför sitt sista projektår ska i samband med återrapporteringen skicka in en sammanfattande slutrapport. Nedan finns en lathund med tips och en mall som man kan utgå från.

Lathund för att skriva en sammanfattande slutrapport (PDF, 219 kB)

Mall för att skriva en sammanfattande slutrapport (Word, 67 kB)

Projektplanering och implementeringsstöd

Bild omslaget till Snabbguide för drogförebyggande arbeteSnabbguide för drogförebyggande arbete

Det finns en snabbguide som kan ge vägledning och praktiska råd i hur man bedriver ett drogförebyggande arbete på ett kvalitetssäkrat sätt. Snabbguiden är en kortversion av manualen European Drug Prevention Quality Standards (EDPQS) som har tagits fram utifrån ett behov av att systematisera och höja kvaliteten i det drogförebyggande arbetet i Europa.

Snabbguide för drogförebyggande arbete

Bild på omslaget till rapporten Från nyhet till vardagsnyttaFrån nyhet till vardagsnytta – om implementeringens mödosamma konst

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en rapport som handlar om implementering. Rapporten vänder sig till personer som då och då ställs inför utmaningen att implementera ny kunskap och nya metoder med syfte att främja befolkningens hälsa.

Från nyhet till vardagsnytta – om implementeringens mödosamma konst